Kategorie: Liga vozíčkářů

Bez práce sice nejsou koláče

…ale najít ji, bývá někdy setsakramentsky těžké.  Ve třetím čísle loňského Vozíčkáře jste se mohli poprvé dočíst o projektu Chopím se šance,  jehož cílem je usnadnit lidem se zdravotním postižením vstup na trh práce. A deset měsíců trvání  už je dostatečně dlouhá doba k prvnímu bilancování… Celý článek »

Výherkyně loňské soutěže Vozíčkáře pojede do Františkových lázní

Nejdříve pár slov na vysvětlenou. Vloni jsme vás informovali, že výherce naší soutěže získá ubytování v Penzionu u parku ve Velkých Losinách, které věnovali paní a pan Petruželovi, a lázeňskou péči. Bohužel vzhledem k probíhajícím rekonstrukcím v budovách Lázní Losiny jsem byla nucena najít jiné zařízení, které by výherci a jeho doprovodu poskytlo obdobné služby. Celý článek »

Domácí asistent

Pokud pro svoje zdravotní omezení nemůžete vykonávat některé činnosti, pokud máte mezi příbuznými nebo známými seniora, který potřebuje pomoc, můžete využít služeb domácího asistenta. Celý článek »

Křest počítačové učebny v Lize vozíčkářů

V Lize vozíčkářů došlo a stále dochází ke změnám (pochopitelně k lepšímu). Důkazem toho je i nová počítačová učebna, která vznikla v rámci postupných kroků rekonstrukce prostor, ve kterých Liga sídlí. Po dokončení a zkušebním provozu nové učebny jsme ji společně 7. října v rámci Dne otevřených dveří pokřtili bublinkami a průvodním slovem koordinátorky Centra sociální rehabilitace, Šárky Mikulkové. Celý článek »

Připravujeme vzdělávací kurz pro pracovníky v sociálních službách

Liga vozíčkářů plánuje nabídku akreditovaného vzdělávání pro pracovníky v přímé péči dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V období od 1. června 2009 do 31. května 2011 realizuje Liga vozíčkářů projekt „Akreditace vzdělávacího kurzu pro pracovníky v sociálních službách“, financovaný prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (www.esfcr.cz). Celý článek »

Snadné podmínky pro zaslání finančního příspěvku na publikaci Nápadník

Nově lze pro finanční příspěvek na publikaci Nápadník využít jednoduchý způsob platby – poslání prosté SMS. Příklad SMS zprávy: NAPADNIK POKORNY PAVEL IVANCICE DOLNI HLINKY 8 66491 A takových zpráv můžete poslat hned několik za sebou. Cena SMS zprávy je 79 Kč (vč. DPH). Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jsme vaši platbu obdrželi. Celý článek »

Nová možnost příspěvku na časopis Vozíčkář

Časopis Vozíčkář je po celou dobu svojí existence rozesílán vám čtenářům bezplatně. Je to jedna z dobrých tradic, které se snažíme udržovat, ale zároveň jsme velmi vděčni za jakoukoliv dobrovolnou finanční částku, která nám pomáhá tvořit časopis lépe a zajímavěji. Opakovaně vás informujeme o tom, že si vaší podpory ceníme natolik, že jména všech, kteří jste přispěli minimální částkou 200 ... Celý článek »