Kategorie: Novinky

Nadační fond CESTA BEZPEČÍ

Nadační fond CESTA BEZPEČÍ je poměrně nově vzniklý nadační fond, vznikl v prosinci roku 2010, jehož zřizovatelem je společnost  Secar Bohemia, a.s.  Společnost, která má ve světě motorismu své platné místo, dospěla k závažnému rozhodnutí – přispět z výnosů své  úspěšné podnikatelské činnosti těm potřebným lidem, kteří nemají možnost podnikat ani nemají objektivní možnost vydělat si dostatek finančních prostředků, které jim zajistí důstojný ... Celý článek »

Posuzování příspěvku na péči dle MPSV

Posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a jeho důsledků, tedy stanovování stupně závislosti pro účely přiznání příspěvku na péči, se zjednoduší podle mezinárodního modelu. Návrh legislativních změn, který připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV), má zajistit objektivnější a spravedlivější posuzování zdravotního stavu pacienta a vyloučit činnosti posuzované duplicitně. Celý článek naleznete v sekci Poradenství. Zdroj: MPSV Celý článek »

Vozíčkáři ve firmách stínují manažery

Získat praxi a také důvěru ve své schopnosti – to nabízí studentům upoutaným na invalidní vozík nový projekt Konta Bariéry s názvem Stínování manažerů bez bariér. Studenti prožijí běžný pracovní týden v mezinárodní firmě nebo na ministerstvu, zúčastní se pracovních porad či obchodních jednání a poznají práci manažerů na vlastní kůži. „Strávil jsem na ministerstvu zahraničí celkem třicet hodin. Za ... Celý článek »

Přístup psů se speciálním výcvikem

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) usiluje o to, aby se zlepšila přístupová práva psů se speciálním výcvikem a jejich uživatelů do různých objektů. Meziresortní pracovní skupina hledá způsoby, jak by mohl účinně pomoci stát při výcviku vodicích a asistenčních psů. Stanovuje například, jaké dovednosti musí mít speciálně cvičení psi, kteří pomáhají lidem s postižením. Celý článek naleznete v ... Celý článek »

Protestní shromáždění – praktické informace

Citace dopisu předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením: Vážení přátelé, nejprve Vám všem musím poděkovat za Vaši aktivitu a chuť se zapojit do protestních akcí, proti navrhovaným zákonům MPSV ČR. Píšete, abychom kromě demonstrace připravili petici a jiné formy protestu. Je to nepochybně dobrý nápad, ale myslíme si, že jiné formy protestu mají být zahájeny až po akci před ... Celý článek »

Zmírnění sociální reformy – zaměstnávání

Ministerstvo práce a sociálních věcí se dohodlo s Chartou sociálního podnikání zastoupenou Petrem Herynkem a Národní radou zdravotně postižených zastoupenou Václavem Krásou na úpravě některých předkládaných zákonů. Bližší informace a konkrétní změny naleznete v sekci Poradenství. (lm) Celý článek »

Postoj Ligy vozíčkářů k sociální reformě

Liga vozíčkářů, která se v posledních letech profiluje především jako poskytovatel sociálních služeb, se vyjádřila k navrhovaným razantním změnám v legislativě týkajících se zdravotně postižených osob. Rozhodli jsme se svůj nesouhlas vyjádřit formou oficiálních připomínek k navrhovaným zákonům, a to přes Asociaci poskytovatelů sociálních služeb. Liga vozíčkářů se v této fázi (mezirezortní připomínkové řízení) rozhodla nepřipojit k pořádání demonstrací či sepisování peticí proti zmíněnému návrhu zákona, ... Celý článek »

Ukažte, co umíte, v Pardubicích na abilympiádě

V ČEZ aréně mohou soutěžit lidé s jakýmkoli zdravotním postižením ● V pardubické ČEZ aréně se ve dnech 27.-28. května uskuteční 19. národní abilympiáda. Jde o soutěžní přehlídku pracovních i volnočasových dovedností a schopností, do níž se mohou zapojit dospělí lidé s jakýmkoli zdravotním postižením. Záštitu nad dvoudenní akcí, kterou pořádá Česká abilympijská asociace (CAA), převzali ministr práce a sociálních věcí Jaromír ... Celý článek »

Co by přinesla sociální reforma?

V současné době se v mezirezortním připomínkovém řízení nachází novely několika zákonů, které jsou prezentovány komplexně jako sociální reforma. Řešenými oblastmi jsou dávky pro zdravotně postižené, výhody pro zdravotně postižené, zaměstnání osob se zdravotním postižením, příspěvek na péči a také některé oblasti zákona o státní sociální podpoře. Celý článek naleznete v sekci Poradenství. (lm) Celý článek »

Demonstrace Národní rady osob se ZP

Na základě předloženého návrhu sociální reformy, který je nyní v mezirezortním připomínkovém řízení a o kterém Vás budeme informovat článkem v sekci Poradenství, pořádá Národní rada osob se zdravotním postižením  protestní shromáždění, které se bude konat v úterý 22. března 2011 od 12:00 hodin před budovou MPSV ČR, Na Poříčním právu 1/376, 128 02 Praha 2. Bližší informace naleznete na ... Celý článek »