Kategorie: Legislativa

Státní pomoc při pořizování vodícího a asistenčního psa

Zda je asistenční pes vhodnou formou pomoci pro zdravotně postižené lidi, by mohlo ověřit sociální šetření. Na čtvrtém jednání se na tom shodli experti z meziresortní pracovní skupiny, která se zabývá psy se speciálním výcvikem. Kromě toho znovu diskutovali také o minimálním věku držitele asistenčního psa. Nakonec došli ke kompromisu a navrhli dvě varianty řešení. Celý článek »

Účast studentů na sociálním zabezpečení

Od 1. 1. 2010 již studium od tohoto data samo o sobě účast na důchodovém pojištění nezakládá. Studenti však mají možnost, nikoliv povinnost, zajistit si účast na pojištění jiným způsobem, např. pojistit se dobrovolně, příp. nastoupit do zaměstnání či začít vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Jestliže se student pro některou z možností rozhodne, je taková účast na pojištění již spojena s povinností odvádět ... Celý článek »

Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi

Na naši Poradnu pro život s postižením se často obracejí osoby, které byly uznány invalidní, nicméně z důvodu nesplnění potřebné doby pojištění jim není vyplácen invalidní důchod. V případě, že není možné si doplatit zpětně potřebnou dobu pojištění, žijí tyto osoby často pouze z dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi. Celý článek »

Dluhové poradenství v Brně

Mnozí klienti se na poradnu Ligy vozíčkářů obrací v souvislosti s potřebou dluhového poradenství či pomoci při exekuci. Bohužel není v silách pracovníků poradny, aby zodpovídali i tyto dotazy, které nesouvisí se zdravotním postižením. Celý článek »

Sleva na telefon

Sleva na telefon je poměrně hojně využívanou výhodou pro osoby se zdravotním postižením. Osobami, které jsou oprávněné k čerpání tohoto zvýhodnění, jsou držitelé průkazů mimořádných výhod II. a III. stupně, osoby závislé, pečující apod. Přesný výčet oprávněných osob naleznete na Informačním portálu. Výjimku tvoří operátor Telefonica O2, která do skupin oprávněných osob dále zahrnuje i osoby závislé na pomoci jiné ... Celý článek »

Tisková zpráva „S Ligou proti diskriminaci“

Brno (17. května 2010) – 1. 7. 2009 byl zahájen jednoletý projekt S Ligou proti diskriminaci, který je především určen pro osoby se zdravotním postižením Jihomoravského kraje. V rámci aktivit projektu je pozornost zaměřena nejen na lokalitu města Brna, ale taktéž na spolupráci s menšími městy a obcemi, kde je potřeba informací v současnosti uspokojována nejméně. Celý článek »

Startujeme nový projekt „S Ligou proti bariérám“

Projekt S Ligou proti bariérám je rozšířením stávajícího odborného sociálního poradenství poskytovaného programem Poradenství a informace Ligy vozíčkářů. Cílem projektu je pomoci vyřešit problematiku přístupnosti staveb a bydlení osobám se sníženou schopností pohybu. Vlastní přístupnost budov a staveb je základní podmínkou pro úspěšnou integraci osob se zdravotním postižením do většinové společnosti. Celý článek »

Spokojenost klientů s činností poradny

Vážení, již téměř rok vám nabízíme naše rozšířené služby díky projektu „S Ligou proti diskriminaci“. Ukončení projektu se pomalu blíží a my bychom vás tímto rádi požádali o spolupráci na závěrečném hodnocení služeb v rámci zmíněného projektu. Celý článek »