Kategorie: Legislativa

Výhody pro pečující osoby

V posledních třech letech se sice penze začaly pečujícím osobám zvedat, ale jak říká právník Národní rady zdravotně postižených Jan Hutař, stále to není dobré. My bychom chtěli, aby tito lidé měli alespoň takovou penzi jako lidé, kteří byli od mládí v invalidním důchodu,“ uvedl. Celý článek »

Státní pomoc při pořizování vodícího a asistenčního psa

Zda je asistenční pes vhodnou formou pomoci pro zdravotně postižené lidi, by mohlo ověřit sociální šetření. Na čtvrtém jednání se na tom shodli experti z meziresortní pracovní skupiny, která se zabývá psy se speciálním výcvikem. Kromě toho znovu diskutovali také o minimálním věku držitele asistenčního psa. Nakonec došli ke kompromisu a navrhli dvě varianty řešení. Celý článek »

Účast studentů na sociálním zabezpečení

Od 1. 1. 2010 již studium od tohoto data samo o sobě účast na důchodovém pojištění nezakládá. Studenti však mají možnost, nikoliv povinnost, zajistit si účast na pojištění jiným způsobem, např. pojistit se dobrovolně, příp. nastoupit do zaměstnání či začít vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Jestliže se student pro některou z možností rozhodne, je taková účast na pojištění již spojena s povinností odvádět ... Celý článek »

Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi

Na naši Poradnu pro život s postižením se často obracejí osoby, které byly uznány invalidní, nicméně z důvodu nesplnění potřebné doby pojištění jim není vyplácen invalidní důchod. V případě, že není možné si doplatit zpětně potřebnou dobu pojištění, žijí tyto osoby často pouze z dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi. Celý článek »

Dluhové poradenství v Brně

Mnozí klienti se na poradnu Ligy vozíčkářů obrací v souvislosti s potřebou dluhového poradenství či pomoci při exekuci. Bohužel není v silách pracovníků poradny, aby zodpovídali i tyto dotazy, které nesouvisí se zdravotním postižením. Celý článek »

Sleva na telefon

Sleva na telefon je poměrně hojně využívanou výhodou pro osoby se zdravotním postižením. Osobami, které jsou oprávněné k čerpání tohoto zvýhodnění, jsou držitelé průkazů mimořádných výhod II. a III. stupně, osoby závislé, pečující apod. Přesný výčet oprávněných osob naleznete na Informačním portálu. Výjimku tvoří operátor Telefonica O2, která do skupin oprávněných osob dále zahrnuje i osoby závislé na pomoci jiné ... Celý článek »