Kategorie: Legislativa

Euroklíče od podzimu zdarma v celé zemi

euroklic

Národní rada osob se zdravotním postižením zřejmě začne na podzim zdarma distribuovat ve všech krajích euroklíč. Tato pomůcka zajišťuje snadnou dostupnost veřejných bezbariérových záchodů, výtahů a zdvižných plošin, které jsou osazeny eurozámkem a uzamčeny, osobám s postižením. Jde o účinný způsob, jak zabránit poškozování či zneužívání míst důležitých pro vozíčkáře a další vytipované skupiny lidí. Euroklíč si mohou opatřit držitelé průkazu ... Celý článek »

Tisková zpráva: Vláda podpořila snazší výměnu „ZetTéPek“

Prukaz-TP-a-ZTP

Tisková zpráva, MPSV, 3.9.2014 – Od ledna příštího roku si budou moci držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P vyměnit tyto průkazy bez zbytečných administrativních průtahů a správního řízení, které by znovu posuzovalo jejich zdravotní stav. Několik set tisíc držitelů průkazů mimořádných výhod a průkazů osoby se zdravotním postižením nemusí v nejbližší době absolvovat nové posouzení zdravotního stavu, které by měl ... Celý článek »

Tisková zpráva: ministerstva se vyhýbají zaměstnancům s hendikepem

admin4

TISKOVÁ ZPRÁVA K ŠETŘENÍ NRZP ČR o míře zaměstnávání osob se zdravotním postižením na ústředních orgánech státní správy – ministerstvech 19.8.2014, Praha. NRZP ČR po sedmi letech uskutečnila nové dotazníkové šetření o míře zaměstnáván osob se zdravotním postižením na jednotlivých ministerstvech. Zákon č. 435/2004 Sb., ukládá všem zaměstnavatelům kromě Hasičského záchranného sboru a Policie ČR zaměstnávat 4 % zaměstnanců se zdravotním ... Celý článek »

Nová poradna pro oběti trestných činů v Brně !

Soudni

V červenci byla v Brně otevřena pobočka poradny Justýna, zaměřující se na pomoc obětem trestné činnosti. Každý, kdo se setkal s trestným činem, se tak může bezplatně informovat o svých právech, průběhu trestního řízení, jeho alternativách a dalších souvisejících oblastech, jako je například psychologická pomoc. Liga vozíčkářů se rozhodla s novou poradnou spolupracovat na společných případech klientů se zdravotním postižením. Celý článek »

Druhý pilíř důchodového systému končí…

Penize

Ministryně Marksová představila způsob a termíny ukončení druhého pilíře důchodového systému. Lidé však o svoje naspořené peníze nepřijdou. Odborná komise představila dva možné termíny ukončení a také způsob, jakým si budou moci klienti penzijních fondů převést své peníze z druhého pilíře . Celý článek »

Status osoby zdravotně znevýhodněné již DNES!

Prace

Od 1.8.2014 lze opět žádat na Okresní správě sociálního zabezpečení o uznání statusu osoba zdravotně znevýhodněná. Kategorie OZZ existovala již v minulosti ale byla zrušena v rámci tzv. sociální reformy od 1. 1. 2012. Podle přechodných ustanovení uvedeného zákona však platila rozhodnutí o OZZ vydaná Úřadem práce do 31. 12. 2011 po dobu, po kterou byla vydána, nejdéle však do ... Celý článek »

Bydlet či nebydlet bezbariérově?

1

V posledních letech stále slyšíme o chybějící koncepci „sociálního bydlení“ dostupného i osobám s nižšími příjmy, osamoceným seniorům či např. matkám samoživitelkám. Jak je to ale v našem státě s bezbariérovými byty, jaké jsou aktuálně možnosti a překážky? Bezbariérově upravené obecní byty (byty zvláštního určení) Povinnost obcí mít určitý počet „bezbariérových bytů“ nevyplývá bohužel z žádného právního předpisu. Každá obec ... Celý článek »