Kategorie: Zdraví a životní styl

Místo vozíku digitální nohy?

Chcete digitální nohy? Žádný problém. Rehabilitační a kompenzační pomůcky ve zdravotnictví stále intenzivněji využívají nejnovější poznatky vědy. Jedním z vědeckých projektů, které dospěly do stádia úspěšné praktické aplikace, je exoskeleton společnosti Honda. Usnadňuje pohyb, snižuje únavu a podporuje fyzioterapeutickou rehabilitaci. Celý článek »

Stropní zvedák

Po stropě bytu se plíží kovová ližina jako had. Vede z ložnice za roh a druhý roh a končí v koupelně. Tam na konci visí v pytli osoba se zdravotním postižením… Celý článek »

Implantovaný čip v páteři pomůže nehybným k pohybu

Britští vědci představili malý čipový implantát, který pomocí elektrických impulsů vysílaných přímo do míchy může znovu rozpohybovat ochrnuté pacienty. Podobné terapie založené na stimulaci svalů nejsou úplně nové, ale stimulační zařízení byla dosud příliš velká a nedala se člověku implantovat přímo pod kůži. Celý článek »

Kongenitální skolióza

Jedná se o deformity páteře ( skoliózy, kyfózy, kyfoskoliózy…) se kterými se dítě již narodí. Poměrně často jsou doprovázeny dalšími vrozenými vadami ( u 30 % jsou i abnormality ledvin, u 40 % abnormality na míše). Celý článek »

Neuromuskulární skolióza

Základní příčinou této deformity páteře je vada neuromuskulárního systému. Jedná se o velkou skupinu onemocnění, nejčastější formou je dětská mozková obrna – DMO, muskulární dystrofie a myelomeningokéla. Jedná se o velmi rozmanitou skupinu pacientů, u které je nutný specifický přístup i léčebný postup. Základní neurologické postižení může být jednostranné, oboustranné, progredující nebo stacionární. Stejně tak je nutno přihlédnout k mentálnímu ... Celý článek »