Kategorie: Zdraví a životní styl

Jak udržet dobré vztahy s lidmi

Oblast vztahů je další ze základních oblastí, do nichž investujeme svůj čas a energii. Zkuste si zavřít oči a postupně si představit lidi, které vídáte nejčastěji, méně často, zřídka či téměř vůbec ne. Co pro vás vztahy s nimi znamenají? Kteří lidé jsou vám nejbližší? Na koho se můžete spolehnout? Existují osoby, jejichž přítomnost je vám nepříjemná? Jste spokojeni se ... Celý článek »

O sezení

Díl patnáctý (po dvou letech) – Pressure mapping systém Je to neuvěřitelné, ale první díl seriálu, který jsem nazvala O sezení, vyšel ve Vozíčkáři v roce 2005 a díl dosud poslední, čtrnáctý, v adventním čase roku 2007. Nyní vám předkládám s odstupem dvou let ještě jeden díl. Nebojte se, nebude to nekonečný seriál, jaké někdy můžeme vidět v televizi, tento ... Celý článek »

Souhrnné poznámky k sexuálnímu životu po poranění míchy

Muži i ženy s handicapem tělesného postižení po úraze míchy trpí často sníženým sebehodnocením a sebevědomím, pocitem ztráty sexuální role, studem a obavami zahájit či znovu obnovit sexuální život. Jejich handicap provázejí psychické poruchy – úzkost, strach, deprese. Laická, ale často i odborná veřejnost se na tyto lidi dívá jako na asexuální (bez potřeby sexuálního života). Celý článek »

Sexuologická problematika žen po poranění míchy

Erotogenní zóny, sexuální apetence (chuť), vzrušivost, orgasmus Ženy, které před úrazem neměly sexuálního partnera, mohou mít později problém v sociosexuální adaptaci. V partnerství může být obnovení sexuálního života po úraze problémem: ženu trápí snížení nebo ztráta sexuální apetence, daná změnou vnímání tělesného schématu, pocity nedostačivosti, snížené sebevědomí či deprese. Celý článek »

Hledání životní rovnováhy po úrazu

K míšnímu poranění dochází nejčastěji následkem pádu z výšky, skoku do mělké vody, automobilové či motocyklové nehody, sražení motorovým vozidlem či zavalení. V několika osudových vteřinách se člověku dramaticky změní život. Po počátečních stádiích šoku a popření reality prochází jedinec s těžkým postižením i jeho rodina fázemi hněvu, smlouvání s osudem či Bohem a smutku. Hněv či smutek může u ... Celý článek »

Neplodnost mužů a těhotenství žen po poranění míchy

Svůj dnešní příspěvek jsem zaměřila na problematiku plodnosti mužů a žen po poranění míchy. Touha po dítěti je přirozená a svoji rodičovskou roli chtějí naplnit i ochrnutí muži a ochrnuté ženy. U většiny paraplegických párů není početí přirozenou cestou možné. Dnes je však medicína na takové úrovni, že jsme schopni pomoci paraolegickým párům mít biologicky vlastní děti.  Celý článek »

O dekubitech

Díl sedmý – léčba dekubitů, část druhá Kapitolu léčby jsme začali v minulém čísle, kde jsem slíbila, že dnešní část bude zaměřena na jednotlivé skupiny látek, které používáme v metodice vlhkého hojení. Takže vzhůru ke konkrétním informacím. Celý článek »

Poruchy erekce: proč vznikají a jaké jsou možnosti léčby

Sexuologickou osvětu považujeme za velmi důležitou součást sexuologické péče v akutní i chronické fázi míšního postižení. Informace o možném vzniku sexuálních poruch poskytujeme pacientovi ještě při hospitalizaci na spinální jednotce. K dispozici máme dvoudílné DVD „Rodina – skutečnost, nebo sen“, které je zaměřeno i na možnosti řešení poruch sexuálních funkcí po poranění míchy. Celý článek »

O dekubitech

Díl šestý – léčba dekubitů, část první V únoru loňského roku 2008 jsme začínali seriál o dekubitech. Pohovořili jsme obecně o tom, co to dekubitus je, o vnitřních a vnějších příčinách jeho vzniku. S rozborem příčin vzniku souvisí samozřejmě i cesta prevence, tedy jak vyloučit jednotlivá rizika a tím předcházet vzniku dekubitu. Říkali jsme si, jak, když již dekubitus vznikne, ... Celý článek »